ถุงกระดาษหูเกลียว

ถุงกระดาษน้ำตาลหูเกลียว มีเนื้อกระดาษ Recycle 110 แกรม และกระดาษ Kraft 125 แกรม

ขนาดถุงกระดาษหูเกลียว มีรายละเอียดดังนี้

รหัส
ขนาด
ชนิดกระดาษ
กว้าง x ข้าง x สูง
15 x 8 x 14 cm.
Kraft 125 แกรม
15 x 7.5 x 28 cm.
Kraft 125 แกรม
22 x 10 x 25 cm.
Kraft 125 แกรม
13 x 8 x 18 cm.
Kraft 125 แกรม
15.3 x 10 x 23 cm.
Kraft 125 แกรม
19.5 x 12.7 x 20 cm.
Kraft 125 แกรม
19 x 15x 27 cm.
Recycle 110 แกรม
15 x 8 x 21 cm.
Kraft 125 แกรม
21 x 11 29 cm.
Kraft 125 แกรม
26 x 10 x 35 cm
Kraft 125 แกรม
32 x 11 x 42 cm.
Kraft 125 แกรม
32 x 11 x 24 cm.
Kraft 125 แกรม