ถุงกระดาษหูแบน

ถุงกระดาษน้ำตาลหูเกลียว มีเนื้อกระดาษ Recycle 110 แกรม และกระดาษ Kraft 125 แกรม ซึ่งมีขนาด ดังนี้

ขนาดถุงหูแบน มีรายละเอียดดังนี้

รหัส
ขนาด
ชนิดกระดาษ
กว้าง x ข้าง x สูง
15 x 8 x 14 cm.
Kraft 125 แกรม
15 x 7.5 x 28 cm.
Kraft 125 แกรม
22 x 10 x 25 cm.
Recycle 110 แกรม