ถุงกระดาษไม่ใส่หู

ถุงกระดาษน้ำตาลไม่ใส่หู(ถุงซอง) มีเนื้อกระดาษ Recycle 80 แกรม/110 แกรมและกระดาษ Vergin 70 แกรม/75 แกรม

ขนาดถุงกระดาษไม่ใส่หู(ถุงซอง) มีรายละเอียดดังนี้

รหัส
ขนาด ( ถุง )
ชนิดกระดาษ
กว้างxข้างxสูง
GR1
3.5"x2.125"x6.525"
Recycle 80 gm.
GR2
4.5"x2.38"x8.13"
Recycle 80 gm.
GR4
5"x3"x9.75"
Recycle 80 gm.
GR5
5.25"x3.38"x10.75"
Recycle 80 gm.
GR8
6.25"x3.75"x12.4"
Recycle 80 gm.
GR12
7"x4.5"x13.88"
Recycle 80 gm.
GR12S
7"x4.5"x12.25"
Recycle 80 gm.
GR20
8.25"x5.5"x15.88"
Recycle 110 gm.
GR20S
8.25"x5.5"x11.5"
Recycle 110 gm.
GR20S
8.25"x5.5"x11.5"
Kraft 125 gm.
M9.5
3.75"x2.5"x6.5"
Vergin 75 gm. 
M13
5.25"x3.25"x8.75"
Vergin 75 gm. 
M13
5.25"x3.25"x8.75"
Recycle 80 gm.

 

บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ 5 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ1

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โทร : 02-4291265,02-421187

แฟกซ์ : 02-4291188