ถุงกระดาษหูเจาะ

ถุงกระดาษน้ำตาลหูเจาะ มีเนื้อกระดาษ Recycle 110 แกรม และกระดาษ Kraft 125 แกรม ซึ่งมีขนาด ดังนี้

ขนาดถุงหูเจาะ มีรายละเอียดดังนี้

รหัส
ขนาด
ชนิดกระดาษ
กว้าง x ข้าง x สูง
15 x 5 x 26 cm.
Recycle 110 แกรม
15 x 7.5 x 28 cm.
Recycle 110 แกรม
22 x 10 x 25 cm.
Recycle 110 แกรม
15 x 7.5 x 28 cm.
Kraft 125 แกรม